POHÁR MĚSTA BAKOVA N/J

Propozice

Zobrazit propozice pro ročníky:

Základní informace

Název závodu: Pohár města Bakova nad Jizerou 
Datum a místo konání: 7. září 2024 od 8:00 hod., Bakov nad Jizerou, Volnočasový areál
Pořadatel: Bike & Ski Bakajda, z.s.
Ředitel závodu: Oldřich Kysela
Hlavní rozhodčí: Petr Šulc
Ceny: poháry pro vítěze, medaile a diplomy pro první tři závodníky, věcné ceny pro prvních pět závodníků v závodech jednotlivců a pro první tři dvojice v závodech dvojic
Startovné: zdarma

Závody jsou určeny pro děti a mládež ve věku od 1 do 16 let (rok narození 2023 - 2008) a pro dospělé doprovázející děti.

Hlavní závod: 

Ročníky narození 2018-2023: individuální MTB závod

Ročníky narození 2008-2017: MTB duatlon dvojic

Ročníky narození 2018-2023

CH2018 a D2018 – chlapci a dívky narození v roce 2018

CH2019 a D2019 – chlapci a dívky narození v roce 2019

CH2020 a D2020 – chlapci a dívky narození v roce 2020

CH2021 a D2021 – chlapci a dívky narození v roce 2021 (závod na šlapacích kolech!)

Moto GP CH2021 a Moto GP D2021 – chlapci a dívky narození v roce 2021 (závod na odrážedlech!)

Moto GP CH2022 a Moto GP D2022 – chlapci a dívky narození v roce 2022 či 2023 (závod na odrážedlech!)

Ročníky narození 2018-2023 startují v klasickém formátu závodu s hromadným startem na trati, která svou délkou a charakterem respektuje fyzické předpoklady dětí daného věku.

Závod je měřen čipovou technologií. Čip je ukryt ve startovním čísle, které je závodník povinen mít po celou dobu závodu připevněné na svém kole.

Děti narozené v roce 2021 se mohou zúčastnit závodu na odrážedlech nebo závodu na šlapacích kolech, nebo obou. V takovém případě je nutné se přihlásit k závodu 2x a vyzvednout si dvě startovní čísla!

Závod je možné absolvovat na jakémkoliv jízdním kole (odrážedle u nejmladších kategorií), v případě ročníků narození 2019 a 2018 již doporučujeme použití horského kola či kola se silnějšími plášti. Cyklistická helma je povinná.

Pro každý závod bude vydána výsledková listina. V každé kategorii s výjimkou odrážedel se vyhlašuje 5 nejrychlejších závodníků, kteří obdrží věcné ceny. Kategorie odrážedel se nevyhlašuje, děti to obvykle neocení a někteří rodiče pak bývají neadekvátně přemotivovaní - každé dítě v závodě odrážedel obdrží drobnou cenu hned po projetí cílem!

Více viz Obecná pravidla na konci článku.

Ročníky narození 2014-2017

CH2014, D2014 a MIX2014 – chlapci a dívky narození v roce 2014 ve dvojici s dospělákem (chlapec + muž = CH2014, dívka + žena = D2014, chlapec + žena nebo dívka + muž = MIX2014)

CH2015, D2015 a MIX2015 – chlapci a dívky narození v roce 2015 ve dvojici s dospělákem (chlapec + muž = CH2015, dívka + žena = D2015, chlapec + žena nebo dívka + muž = MIX2015)

CH2016, D2016 a MIX2016 – chlapci a dívky narození v roce 2016 ve dvojici s dospělákem (chlapec + muž = CH2016, dívka + žena = D2016, chlapec + žena nebo dívka + muž = MIX2016)

CH2016, D2017 a MIX2017 – chlapci a dívky narození v roce 2017 ve dvojici s dospělákem (chlapec + muž = CH2017, dívka + žena = D2017, chlapec + žena nebo dívka + muž = MIX2017)

 

Ročníky narození 2014-2017 startují výhradně v MTB duatlonu dvojic. Dvojici tvoří vždy dítě dané věkové kategorie a osoba starší 18 let (ideálně rodič). Příslušnost k té či oné kategorii se řídí věkem dítěte, věk dospělého účastníka na ni nemá vliv. Z hlediska pohlaví je každá věková kategorie rozdělena na chlapecké dvojice, dívčí dvojice a tzv. mix složený z dívky či chlapce a dospělé osoby opačného pohlaví.

Příklad:

dívka 2015 + dospělá žena startují v kategorii D2015

chlapec 2015 + dospělý muž startují v kategorii CH2015

dívka 2015 + dospělý muž startují v kategorii MIX2015

chlapec 2015 + dospělá žena startují v kategorii MIX2015

Závod se skládá ze dvou disciplín: okruhového štafetového závodu dvojic, který se jede s hromadným startem, a orientačního závodu dvojic, v němž dvojice sbírá body. Celkové umístění v závodě je dáno součtem umístění dvojice v obou disciplínách, tedy ve štafetovém i orientačním závodu. Nižší součet značí lepší umístění (příklad: 10. místo ze štafety a 8. místo z orientačního závodu dává součet 18, tato dvojice se umístila níže v pořadí než dvojice, která skončila 11. ve štafetě a 6. v orientačním závodě a jejíž součet umístění je 17). V případě shodného součtu umístění rozhoduje nejlepší dosažené pořadí v jakékoliv disciplíně, v případě shody je pak druhým pomocným kritériem lepší dosažený výsledek ve štafetě.

Štafetový závod se jede na dva úseky a hlavním kritériem je dosažené pořadí v cíli. Na prvním úseku startuje rodič, druhý úsek jede dítě. Rodič na prvním úseku absolvuje pouze jedno kolo závodu, dítě na druhém úseku absolvuje vždy dvě kola. Předávka probíhá ve vyznačeném koridoru dotykem mezi členy štafety. Vše bude podrobně vysvětleno na startu každého závodu, dbejte pokyny startéra. Trať závodu je pro závodníky pestrá a pro diváky přehledná. Obtížnost je pečlivě volena dle kategorií tak, aby uspokojila náročného závodníka, ale zároveň neodradila ty méně zkušené. Podle kategorií se liší svou délkou a vynecháním či přidáním některých technicky či fyzicky náročnějších úseků.

Do orientačního závodu startuje dvojice společně dle vyznačeného časového okna pro svoji kategorii (viz Program závodu). Na startu závodu dvojice obdrží mapu s označením 6 kontrol. Do závodu ji vpustí startér načtením QR kódu umístěném na startovním čísle - tím se dvojici spouští čas. Dvojice je povinna najít všechny kontroly a to v libovolném pořadí. Na každé kontrole bude připravena krátká minisoutěž různého charakteru, hodnocená body dle dosaženého výkonu. Při příjezdu na kontrolu načte obsluha kontroly opět QR kód, čímž pozastaví dvojici načítání času (pro případ vytvoření fronty na kontrole). Po absolvování disciplíny obsluha znovu načte QR kód ze startovního čísla a do online aplikace zaznamená body, které dvojice na kontrole získala. Závod pro dvojici končí příjezdem do cíle a finálním načtením QR kódu z čísla traťovým komisařem, čímž dojde k zastavení času.

V této disciplíně je hlavním kritériem pro stanovení pořadí součet dosažených bodů z minisoutěží. Na absolvování celé disciplíny má dvojice limit 60 minut. Při překročení časového limitu bude dvojice v cíli za každou započatou minutu zpoždění penalizována odpočtem bodů. Při shodném počtu bodů určuje pořadí mezi dvojicemi pomocné kritérium dosaženého času.

Pro každý závod bude vydána výsledková listina. V každé kategorii se vyhlašují 3 nejlépe umístěné páry, které obdrží věcné ceny.

Stručný popis soutěží na jednotlivých kontrolách bude doplněn zde v propozicích a též v aktualitách pár dní před závode

Ročníky narození 2008-2013

CHCH2008, DD2008 a MIX2008 – chlapci a dívky narození v roce 2008 ve dvojici (chlapec + chlapec = CHCH2008, dívka + dívka = DD2008, chlapec + dívka = MIX2008)

CHCH2009, DD2009 a MIX2009 – chlapci a dívky narození v roce 2009 ve dvojici (chlapec + chlapec = CHCH2009, dívka + dívka = DD2009, chlapec + dívka = MIX2009)

CHCH2010, DD2010 a MIX2010 – chlapci a dívky narození v roce 2010 ve dvojici (chlapec + chlapec = CHCH2010, dívka + dívka = DD2010, chlapec + dívka = MIX2010)

CHCH2011, DD2011 a MIX2011 – chlapci a dívky narození v roce 2011 ve dvojici (chlapec + chlapec = CHCH2011, dívka + dívka = DD2011, chlapec + dívka = MIX2011)

CHCH2012, DD2012 a MIX2012 – chlapci a dívky narození v roce 2012 ve dvojici (chlapec + chlapec = CHCH2012, dívka + dívka = DD2012, chlapec + dívka = MIX2012)

CHCH2013, DD2013 a MIX2013 – chlapci a dívky narození v roce 2013 ve dvojici (chlapec + chlapec = CHCH2013, dívka + dívka = DD2013, chlapec + dívka = MIX2013)

 

Ročníky narození 2008-2013 startují výhradně v MTB duatlonu dvojic. Dvojice je tvořena závodníky narozenými v uvedených letech. Pokud dvojici tvoří závodníci různého věku, příslušnost k té či oné kategorii se řídí věkem staršího z dvojice. Z hlediska pohlaví je každá věková kategorie rozdělena na chlapecké dvojice, dívčí dvojice a tzv. mix složený z dívky a chlapce.

Obecná pravidla

Start v závodě je pro všechny účastníky bezplatný.

K závodu se přihlašujte předem na webových stránkách závodu www.poharbakova.cz. Uzávěrka přihlášení proběhne v pátek 1.9.2023 ve 12:00 hod. Možnosti přihlášení k závodu na místě v den konání závodu budou omezené a pro každou kategorii se přihlašování uzavře 60 minut před plánovaným startem dané kategorie (viz rozpis v Programu závodu).

Závod je měřen čipovou technologií. Čip je ukryt ve startovním čísle, které je závodník povinen mít po celou dobu závodu připevněné na svém kole.

Pro každou kategorii bude vydána výsledková listina. V každé kategorii závodu dvojic se vyhlašují 3 dvojice s nejlepším celkovým výsledkem, tyto dvojice obdrží věcné ceny. V každé kategorii individuálních závodů se vyhlašuje 5 nejrychlejších závodníků s výjimkou kategorie Moto GP (odrážedla), kde vítěze nevyhlašujeme!

Každý z účastníků závodu musí být povinně vybaven cyklistickou přilbou - bez ní nebude připuštěn k závodu. Trať nejmladších kategorií je sjízdná na všech typech kol, pro starší kategorie rozhodně doporučujeme použít horské (případně trekingové) kolo. Zákonný zástupce zodpovídá za to, že kolo určené k závodu je v odpovídajícím technickém stavu. Pořadatel si vyhrazuje právo namátkově zkontrolovat technický stav kola, především funkčnost brzd. Elektrokola nejsou povolena :-).

Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost za ztráty a škody způsobené účastníkům závodů třetí osobou ani za škody způsobené účastníky třetím osobám.

Závod se koná za každého počasí.

Na závodě bude zajištěna zdravotnická služba.

Pořadatel si vyhrazuje právo

Sloučit čas startu závodů více (obvykle v programu sousedících) kategorií, bude-li některá z kategorií nedostatečně naplněna.

Vyloučit ze závodu závodníka, který se k závodu dostaví bez ochranné přilby nebo na kole, jehož stav by mohl být nebezpečným pro něj samotného či ostatní účastníky. Za bezvadný stav kola odpovídá zákonný zástupce dítěte.

Provádět změny v programu závodu. Aktuální varianta programu bude vždy k vidění na webu závodu www.poharbakova.cz. Doporučujeme průběžně sledovat. 

Kontakty a informace

Oldřich Kysela, tel.: 602541200
Bike & Ski Bakajda
Husova 287
294 01 Bakov nad Jizerou
www.poharbakova.cz, info@poharbakova.cz