Pohár města Bakova n/J 2018

Podívejte se na více informací o závodech.
propozice

Hosté

Seznamte se s hosty závodu.
hosté

Chcete závodit? Registrujte se!

Můžete se registrovat jednoduše online zde.
registrace
Pohár Bakova 7. - 8. září 2018

Název závodu: Emerge Česká pojišťovna Pohár města Bakova nad Jizerou  
Datum a místo konání: 7. - 8. září 2018, Bakov nad Jizerou, Volnočasový areál
Pořadatel: Bike & Ski Bakajda
Ředitel závodu: Oldřich Kysela
Hlavní rozhodčí: Petr Šulc

Závody jsou určeny pro děti a mládež ve věku od 1 do 18 let (rok narození 2016 - 1999) a pro dospělé. 
Závod je součástí Eleven dětského MTB cupu a MTB Haven Series v příslušných kategoriích.

 


 

MTB Cross Country závod dospělých
Pátek 7. 9. 2018 od 17.00

Kategorie:

Junioři+Muži (nar. 2001 – 1989)
Masters I (1988-1979)
Masters II (1978-1969)
Masters III (1968 a dříve)
Juniorky+Ženy (2001 - 1989) 
Ženy 30+ (1988 a dříve)
délka závodu cca 40-50 min.

 

 


 

Hlavní závod MTB Cross Country dětí a mládeže
Sobota 8. 9. 2018 od 9.00

Kategorie:

Moto GP (rok narození 2015 – 2017, 2014 v rámci Eleven dětského MTB Cupu) - pouze odrážedla, závodníci na kolech (včetně přídavných koleček) se musí přihlásit do kategorie Naděje, délka závodu cca 1-3min.
Naděje/ Bobíci (rok narození 2014-2015), délka závodu  2-4min.
Předškoláčci/Předžáci (rok narození 2012-2013) délka závodu 4-8min.
Předžáci I/Žáci 1 (rok narození 2010-2011, délka závodu  8-12min.
Předžáci II/Záci 2 (rok narození 2008-2009) délka závodu  10-15min.
Mladší žáci a žákyně (rok narození 2006-2007) délka závodu  15-20min.
Starší žáci a žákyně (rok narození 2004-2005) délka závodu  20-30min.
Kadeti a kadetky (rok narození 2002-2003), délka závodu 40-50min.
Junioři a juniorky (rok narození 2000-2001) délka závodu cca 40-50min.

Poznámky:

Za lomítkem je uveden název věkové kategorie užívaný v rámci Eleven dětského MTB Cupu.

Vzhledem k velkému počtu závodníků dochází zpravidla k dělení kategorií Předškoláčci/Předžáci a Předžáci I/Žáci 1 do dvou samostatných závodů po jednotlivých ročnících. Do Eleven dětského MTB Cupu budou při takovém dělení započítány výsledky závodu „staršího" z obou ročníků (v programu označen písmenem B). Závodníci „mladšího" ročníku, kteří budou chtít získat body do Eleven dětského  MTB Cupu, se tak musí zúčastnit tohoto závodu. 

Pokyny pro přihlašování budou včas zveřejněny na webu závodu a budou vysvětleny při prezenci v den závodu.

Trať závodu je pro závodníky pestrá a pro diváky přehledná. Obtížnost je pečlivě volena dle kategorií tak, aby uspokojila náročného závodníka, ale zároveň neodradila ty méně zkušené. Podle kategorií se liší svou délkou (počet okruhů) a vynecháním či přidáním některých technicky či fyzicky náročnějších úseků. Délka závodů jednotlivých kategorií se velmi blíží pravidlům MTB, závody nejsou extrémně krátké ani extrémně dlouhé.

 


 

Doplňkové závody
Sobota 8. 9. 2018

ŠKOENERGO Cross Country štafety
Smyslem závodu štafet je především posílení týmového ducha a zvýšení atraktivity závodů zařazením kolektivní soutěže.

Pravidla:

Závod štafet se uskuteční ve dvou věkových kategoriích:

  • Střelci (rok narození 2007 a později)
  • Borci (rok narození 2006 – 2000). 

Závody každé kategorie se uskuteční odděleně.

Štafetu tvoří vždy 3 závodníci, přičemž všichni musí věkově odpovídat kategorii, do které se štafeta hlásí. V každé štafetě musí být nejméně jedna dívka! V kategorii Střelci je 4. členem štafety povinně rodič jednoho ze zúčastněných dětí (muž nebo žena). Jedno z dětí musí být dívka. Rodič startuje na prvním úseku štafety.

Přihláška do závodu štafet se podává na místě v den konání závodu, nejpozději 1 hodinu před jeho startem. Přihláška obsahuje název týmu, jména a rok narození členů štafety a pořadí, v jakém budou absolvovat jednotlivé úseky. Všichni členové štafety (vyjma rodiče) musí být již dříve přihlášeni také k individuálnímu závodu. Pro závod štafet obdrží zvláštní startovní čísla.

Každý člen štafety v kategorii Borci absolvuje 1 závodní okruh odpovídající kategorii Starší žáci, v kategorii Střelci pak 1 zkrácený závodní okruh odpovídající kategorii Předžáci II.

Účastníci závodu štafet budou dbát všech pokynů pořadatelů, zejména týkajících se způsobu předávek štafety mezi členy týmů.

Pro přehlednost a diváckou atraktivitu je vhodné, aby všichni členové štafety jeli v jednotných dresech. Nebude-li to možné, mohou mít různé dresy. Štafetu mohou sestavit i závodníci z různých oddílů či závodníci bez cyklistické klubové příslušnosti.

Tři nejlepší týmy v každé kategorii budou vyhlášeny a jejich členové obdrží věcné ceny.

 


 

EMERGE MTB Sprint

Krátký atraktivní závod charakteru MTB Eliminator

Závod se koná na krátké terénní trati s dobou absolvování cca 45 – 60s. Závod se skládá z kvalifikace, v níž každý závodník absolvuje trať jednotlivě a je mu změřen čas, a semifinále, do něhož postupuje 8 nejlepších závodníků z kvalifikace. Semifinále se jede s hromadným startem za účasti vždy 4 závodníků. Do čtyřčlenného finále postupují první 2 z každého semifinále. Přihlášky do MTB Sprintu se podávají v den konání závodu v místě startu sprintu. Účast v závodě je podmíněna písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte.

Kategorie:

  • Budoucnost (rok narození 2008 a později) 
  • Junior (rok narození 2003-2007) 
  • Master (rok narození 2000 – 2002) 

 


 


MTC Activity MINIORIENTAĆNÍ ZÁVOD DVOJIC A RODINNÝCH TÝMŮ

Orientační závod v přírodním okolí závodního areálu. Je určen dvojicím nebo rodinným týmům ve složení minimálně dítě + rodič, případně oba rodiče nebo více dětí z jedné rodiny.

Na startu závodu obdrží každá dvojice mapu s vyznačenými kontrolami a popis kontrol. Jejím úkolem je navštívit postupně všechny kontroly vyznačené v mapě a dorazit do cíle. Pro určení pořadí je rozhodující počet navštívených kontrol. V případě stejného počtu navštívených kontrol celkový čas. Dvojice musí být po celou dobu závodu pohromadě, rodič ručí za své dítě. Kontroly budou označeny tradičními orienťáckými lampiony a vybaveny kleštičkami, kterými účastnící vyznačí ve své průvodní kartě průjezd kontrolou. Kartičku odevzdají rozhodčím v cíli.

Zvlášt budou vyhodnoceny nejlepší rodinné týmy.

Kategorie:

  • Bludička - rok narození dítěte 2011 a později (délka trati cca 5km) 
  • Objevitel - rok narození dítěte 2010-2008 (délka trati cca 10km) 

Obecná pravidla

Start ve všech závodech je bezplatný. Přihlásit se k závodu je možné buď předem na webových stránkách závodu, nebo na místě v den konání závodů, případně již v pátek v podvečer

Každý z účastníků závodu musí být povinně vybaven cyklistickou přilbou - bez ní nebude připuštěn k závodu. Trať nejmladších kategorií je sjízdná na všech typech kol, pro starší kategorie rozhodně doporučujeme použít horské (případně trekingové) kolo. Cyklokrosové kolo není přípustné. Zákonný zástupce zodpovídá za to, že kolo určené k závodu je v odpovídajícím technickém stavu. Pořadatel si vyhrazuje právo namátkově zkontrolovat technický stav kola, především funkčnost brzd.

Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost za ztráty a škody způsobené účastníkům závodů třetí osobou ani za škody způsobené účastníky třetím osobám.

Závod se koná za každého počasí.

Na závodě bude zajištěna zdravotnická služba.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu či změny v rozdělení kategorií. Aktuální informace lze nalézt na webových stránkách závodu.

 


 

Kontakty a informace

Petr Šulc, tel.: 730803102

Bike & Ski Bakajda
Husova 287
294 01 Bakov nad Jizerou
www.poharbakova.cz, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

PROPOZICE

 

Název závodu:                Emerge Česká pojišťovna Pohár města Bakova nad Jizerou  

Datum a místo konání: 1. - 2. září 2017, Bakov nad Jizerou, Volnočasový areál
Pořadatel:                      Bike & Ski Bakajda
Ředitel závodu:             Oldřich Kysela
Hlavní rozhodčí:           Petr Šulc

Závody jsou určeny pro děti a mládež ve věku od 1 do 18 let (rok narození 2016 - 1999) a pro dospělé.

Závod je součástí Eleven dětského MTB cupu a MTB Haven Series v příslušných kategoriích

 

 

MTB Cross Country závod dospělých

Pátek 1. 9. 2017 od 17.00

Kategorie:

Junioři+Muži (nar. 2000 – 1988)
Masters I (1987-1978)
Masters II (1977-1968)
Masters III (1967 a dříve)
Juniorky+Ženy (2000 a 1988)

Ženy 30+ (1987 a dříve)

délka závodu cca 40-50 min.

 

Hlavní závod MTB Cross Country dětí a mládeže

Sobota 2. 9. 2017 od 9.00

 Kategorie:

Moto GP (rok narození 2014 – 2016, 2013 v rámci Eleven dětského MTB Cupu) - pouze odrážedla, závodníci na kolech (včetně přídavných koleček) se musí přihlásit do kategorie Naděje, délka závodu cca 1-3min.
Naděje/ Bobíci (rok narození 2013-2014), délka závodu  2-4min.
Předškoláčci/Předžáci (rok narození 2011-2012) délka závodu 4-8min.
Předžáci I/Žáci 1 (rok narození 2009-2010, délka závodu  8-12min.
Předžáci II/Záci 2 (rok narození 2007-2008) délka závodu  10-15min.
Mladší žáci a žákyně (rok narození 2005-2006) délka závodu  15-20min.
Starší žáci a žákyně (rok narození 2003-2004) délka závodu  20-30min.
Kadeti a kadetky (rok narození 2001-2002), délka závodu 40-50min.
Junioři a juniorky (rok narození 1999-2000) délka závodu cca 40-50min.

Poznámky:

Za lomítkem je uveden název věkové kategorie užívaný v rámci Eleven dětského MTB Cupu.

Vzhledem k velkému počtu závodníků dochází zpravidla k dělení kategorií Předškoláčci/Předžáci a Předžáci I/Žáci 1 do dvou samostatných závodů po jednotlivých ročnících. Do Eleven dětského MTB Cupu budou při takovém dělení započítány výsledky závodu „staršího" z obou ročníků (v programu označen písmenem B). Závodníci „mladšího" ročníku, kteří budou chtít získat body do Spinfit MTB Cupu, se tak musí zúčastnit tohoto závodu.

Pokyny pro přihlašování budou včas zveřejněny na webu závodu a budou vysvětleny při prezenci v den závodu.

Trať závodu je pro závodníky pestrá a pro diváky přehledná. Obtížnost je pečlivě volena dle kategorií tak, aby uspokojila náročného závodníka, ale zároveň neodradila ty méně zkušené. Podle kategorií se liší svou délkou (počet okruhů) a vynecháním či přidáním některých technicky či fyzicky náročnějších úseků. Délka závodů jednotlivých kategorií se velmi blíží pravidlům MTB, závody nejsou extrémně krátké ani extrémně dlouhé.

 

Doplňkové závody

Sobota 2. 9. 2017

 

ŠKOENERGO Cross Country štafety

Smyslem závodu štafet je především posílení týmového ducha a zvýšení atraktivity závodů zařazením kolektivní soutěže.

Pravidla:

Závod štafet se uskuteční ve dvou věkových kategoriích:

Střelci (rok narození 2006 a později)
Borci (rok narození 2005 – 1999).

Závody každé kategorie se uskuteční odděleně.

Štafetu tvoří vždy 3 závodníci, přičemž všichni musí věkově odpovídat kategorii, do které se štafeta hlásí. V každé štafetě musí být nejméně jedna dívka! V kategorii Střelci je 4. členem štafety povinně rodič jednoho ze zúčastněných dětí (muž nebo žena). Jedno z dětí musí být dívka. Rodič startuje na prvním úseku štafety.

Přihláška do závodu štafet se podává na místě v den konání závodu, nejpozději 1 hodinu před jeho startem. Přihláška obsahuje název týmu, jména a rok narození členů štafety a pořadí, v jakém budou absolvovat jednotlivé úseky. Všichni členové štafety (vyjma rodiče) musí být již dříve přihlášeni také k individuálnímu závodu. Pro závod štafet obdrží zvláštní startovní čísla.

Každý člen štafety v kategorii Borci absolvuje 1 závodní okruh odpovídající kategorii Starší žáci, v kategorii Střelci pak 1 zkrácený závodní okruh odpovídající kategorii Předžáci II.

Účastníci závodu štafet budou dbát všech pokynů pořadatelů, zejména týkajících se způsobu předávek štafety mezi členy týmů.

Pro přehlednost a diváckou atraktivitu je vhodné, aby všichni členové štafety jeli v jednotných dresech. Nebude-li to možné, mohou mít různé dresy. Štafetu mohou sestavit i závodníci z různých oddílů či závodníci bez cyklistické klubové příslušnosti.

Tři nejlepší týmy v každé kategorii budou vyhlášeny a jejich členové obdrží věcné ceny.

 

EMERGE MTB Sprint

Krátký atraktivní závod charakteru MTB Eliminator

Závod se koná na krátké terénní trati s dobou absolvování cca 45 – 60s. Závod se skládá z kvalifikace, v níž každý závodník absolvuje trať jednotlivě a je mu změřen čas, a semifinále, do něhož postupuje 8 nejlepších závodníků z kvalifikace. Semifinále se jede s hromadným startem za účasti vždy 4 závodníků. Do čtyřčlenného finále postupují první 2 z každého semifinále. Přihlášky do MTB Sprintu se podávají v den konání závodu v místě startu sprintu. Účast v závodě je podmíněna písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte.

Kategorie:
Budoucnost (rok narození 2007 a později)
Junior (rok narození 2002-2006)
Master (rok narození 1999 – 2001)

 

MTC Activity MINIORIENTAĆNÍ ZÁVOD DVOJIC A RODINNÝCH TÝMŮ

Orientační závod v přírodním okolí závodního areálu. Je určen dvojicím nebo rodinným týmům ve složení minimálně dítě + rodič, případně oba rodiče nebo více dětí z jedné rodiny.

Na startu závodu obdrží každá dvojice mapu s vyznačenými kontrolami a popis kontrol. Jejím úkolem je navštívit postupně všechny kontroly vyznačené v mapě a dorazit do cíle. Pro určení pořadí je rozhodující počet navštívených kontrol. V případě stejného počtu navštívených kontrol celkový čas. Dvojice musí být po celou dobu závodu pohromadě, rodič ručí za své dítě. Kontroly budou označeny tradičními orienťáckými lampiony a vybaveny kleštičkami, kterými účastnící vyznačí ve své průvodní kartě průjezd kontrolou. Kartičku odevzdají rozhodčím v cíli.

Zvlášt budou vyhodnoceny nejlepší rodinné týmy.

Kategorie:
Bludička - rok narození dítěte 2010 a později (délka trati cca 5km)
Objevitel - rok narození dítěte 2009-2007 (délka trati cca 10km)

 

Obecná pravidla

Start ve všech závodech je bezplatný. Přihlásit se k závodu je možné buď předem na webových stránkách závodu nebo na místě v den konání závodů, případně již v pátek v podvečer

Každý z účastníků závodu musí být povinně vybaven cyklistickou přilbou - bez ní nebude připuštěn k závodu. Trať nejmladších kategorií je sjízdná na všech typech kol, pro starší kategorie rozhodně doporučujeme použít horské (případně trekingové) kolo. Cyklokrosové kolo není přípustné. Zákonný zástupce zodpovídá za to, že kolo určené k závodu je v odpovídajícím technickém stavu. Pořadatel si vyhrazuje právo namátkově zkontrolovat technický stav kola, především funkčnost brzd.

Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost za ztráty a škody způsobené účastníkům závodů třetí osobou ani za škody způsobené účastníky třetím osobám.

Závod se koná za každého počasí.

Na závodě bude zajištěna zdravotnická služba.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu či změny v rozdělení kategorií. Aktuální informace lze nalézt na webových stránkách závodu.

 

Kontakty a informace

Petr Šulc, tel.: 730803102

Bike & Ski Bakajda
Husova 287
294 01 Bakov nad Jizerou

www.poharbakova.cz, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript