Pohár města Bakova n/J 2016

Podívejte se na více informací o závodech.
propozice

Hosté

Seznamte se s hosty závodu.
hosté

Chcete závodit? Registrujte se!

Můžete se registrovat jednoduše online zde.
registrace
Pohár Bakova 2. - 3. září 2016

Datum a místo konání: 3. - 3. září 2016, Bakov nad Jizerou (volnočasový areál)
Pořadatel: OS Bike & Ski Bakajda
Ředitel závodu: Oldřich Kysela
Hlavní rozhodčí: Petr Šulc

Závody jsou určeny pro děti a mládež ve věku od 1 do 18 let (rok narození 2015 - 1998) a pro dospělé. Závod je součástí Spinfit dětského MTB cupu a MTB Haven Series v příslušných kategoriích

 

V pátek 2. 9. 2016 v podvečer


 

MTB XC závod dospělých

Kategorie:

Junioři+Muži (nar. 1999 – 1987)
Veteráni I (1986-1977)
Veteráni II (1976-1967)
Veteráni III (1966 a dříve)
Juniorky+Ženy (1999 a dříve)
délka závodu cca 40-50 min.

V průběhu hlavního sobotního programu jsou vypsány tyto soutěže:

 

Hlavní závod - sobota 3. 9. 2016


 

MTB Cross Country

Kategorie:

Moto GP (rok narození 2012 - 2015) - pouze odrážedla, závodníci na kolech (včetně přídavných koleček) se musí přihlásit do kategorie Naděje, délka závodu cca 1-3min.
Naděje/ Bobíci (rok narození 2012-2013), délka závodu cca 2-4min.
Předškoláčci/Předžáci/Naděje I (rok narození 2010-2011) délka závodu cca 4-8min.
Předžáci I/Žáci 1/Naděje II (rok narození 2008-2009), délka závodu cca 8-12min.
Předžáci II/Záci 2 (rok narození 2006-2007) délka závodu cca 10-15min.
Mladší žáci a žákyně/Mladší žáci a žákyně/Mladší chlapci a dívky (rok narození 2004-2005) délka závodu cca 15-20min.
Starší žáci a žákyně (rok narození 2002-2003) délka závodu cca 20-30min.
Kadeti a kadetky/Starší chlapci a dívky (rok narození 2000-2001), délka závodu cca 40-50min.
Junioři a juniorky (rok narození 1998-1999) délka závodu cca 40-50min.

Poznámky:

Za lomítkem je uveden název věkové kategorie užívaný v rámci Spinfit dětského MTB Cupu a za dalším lomítkem název používaný v rámci MTB Haven Series.

Vzhledem k velkému počtu závodníků dochází zpravidla k dělení kategorií Předškoláčci/Předžáci a Předžáci I/Žáci 1 do dvou samostatných závodů po jednotlivých ročnících. Do Spinfit dětského MTB Cupu budou při takovém dělení započítány výsledky závodu „staršího" z obou ročníků (v programu označen písmenem B). Závodníci „mladšího" ročníku, kteří budou chtít získat body do Spinfit MTB Cupu, se tak musí zúčastnit tohoto závodu. Obdobně toto platí i pro závodníky, kteří budou chtít být započítání do MTB Haven Series.

Pokyny pro přihlašování budou včas zveřejněny na webu závodu a budou vysvětleny při prezenci v den závodu.

Trať závodu je pro závodníky pestrá a pro diváky přehledná. Obtížnost je pečlivě volena dle kategorií tak, aby uspokojila náročného závodníka, ale zároveň neodradila ty méně zkušené. Podle kategorií se liší svou délkou (počet okruhů) a vynecháním či přidáním některých technicky či fyzicky náročnějších úseků. Délka závodů jednotlivých kategorií se velmi blíží pravidlům MTB, závody nejsou extrémně krátké ani extrémně dlouhé.

 

Doplňkové závody


 

Faurecia Cross Country štafety

Smyslem závodu štafet je především posílení týmového ducha a zvýšení atraktivity závodů zařazením kolektivní soutěže.

Pravidla:

Závod štafet se uskuteční ve dvou věkových kategoriích:
- kategorie Střelci (rok narození 2005 a později)
- kategorie Borci (rok narození 2004 – 1998).

Závody každé kategorie se uskuteční odděleně.

Štafetu tvoří vždy 3 závodníci, přičemž všichni musí věkově odpovídat kategorii, do které se štafeta hlásí. V každé štafetě musí být nejméně jedna dívka! V kategorii Střelci je 4. členem štafety povinně rodič jednoho ze zúčastněných dětí (muž nebo žena). Jedno z dětí musí být dívka. Rodič startuje na prvním úseku štafety.

Přihláška do závodu štafet se podává na místě v den konání závodu, nejpozději 1 hodinu před jeho startem. Přihláška obsahuje název týmu, jména a rok narození členů štafety a pořadí, v jakém budou absolvovat jednotlivé úseky. Všichni členové štafety (vyjma rodiče) musí být již dříve přihlášeni také k individuálnímu závodu. Pro závod štafet obdrží zvláštní startovní čísla.

Každý člen štafety v kategorii Borci absolvuje 1 závodní okruh odpovídající kategorii Starší žáci, v kategorii Střelci pak 1 zkrácený závodní okruh odpovídající kategorii Předžáci II.

Účastníci závodu štafet budou dbát všech pokynů pořadatelů, zejména týkajících se způsobu předávek štafety mezi členy týmů.

Pro přehlednost a diváckou atraktivitu je vhodné, aby všichni členové štafety jeli v jednotných dresech. Nebude-li to možné, mohou mít různé dresy. Štafetu mohou sestavit i závodníci z různých oddílů či závodníci bez cyklistické klubové příslušnosti.

Tři nejlepší týmy v každé kategorii budou vyhlášeny a jejich členové obdrží věcné ceny.

 

EMERGE MTB Sprint

Krátký atraktivní závod charakteru MTB Eliminator

Závod se koná na krátké terénní trati s dobou absolvování cca 35 – 45s. Závod se skládá z kvalifikace, v níž každý závodník absolvuje trať jednotlivě a je mu změřen čas, a semifinále, do něhož postupuje 8 nejlepších závodníků z kvalifikace. Semifinále se jede s hromadným startem za účasti vždy 4 závodníků. Do čtyřčlenného finále postupují první 2 z každého semifinále. Přihlášky do MTB Sprintu se podávají v den konání závodu v místě startu sprintu. Účast v závodě je podmíněna písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte.

Kategorie:
Budoucnost (rok narození 2006 a později)
Junior (rok narození 2001-2005)
Master (rok narození 1998 – 2000)

 

MTC Activity MINIORIENTAĆNÍ ZÁVOD DVOJIC A RODINNÝCH TÝMŮ

Orientační závod v přírodním okolí závodního areálu. Je určen dvojicím nebo rodinným týmům ve složení minimálně dítě + rodič, případně oba rodiče nebo více dětí z jedné rodiny.

Na startu závodu obdrží každá dvojice mapu s vyznačenými kontrolami a popis kontrol. Jejím úkolem je navštívit postupně všechny kontroly vyznačené v mapě a dorazit do cíle. Pro určení pořadí je rozhodující počet navštívených kontrol. V případě stejného počtu navštívených kontrol celkový čas. Dvojice musí být po celou dobu závodu pohromadě, rodič ručí za své dítě. Kontroly budou označeny tradičními orienťáckými lampiony a vybaveny kleštičkami, kterými účastnící vyznačí ve své průvodní kartě průjezd kontrolou. Kartičku odevzdají rozhodčím v cíli.

Zvlášt budou vyhodnoceny nejlepší rodinné týmy.

Kategorie:
- Bludička - rok narození dítěte 2009 a později (délka trati cca 5km)
- Objevitel - rok narození dítěte 2008-2006 (délka trati cca 10km)

-Badatel - rok narození dítěte 2005-2004 (délka trati cca 15km)

 

Obecná pravidla

Start ve všech závodech je bezplatný. Přihlásit se k závodu je možné buď na místě v den konání závodů, nebo předem na webových stránkách závodu.

Každý z účastníků závodu musí být povinně vybaven cyklistickou přilbou - bez ní nebude připuštěn k závodu. Trať nejmladších kategorií je sjízdná na všech typech kol, pro starší kategorie rozhodně doporučujeme použít horské (případně trekingové) kolo. Cyklokrosové kolo není přípustné. Zákonný zástupce zodpovídá za to, že kolo určené k závodu je v odpovídajícím technickém stavu. Pořadatel si vyhrazuje právo namátkově zkontrolovat technický stav kola, především funkčnost brzd.

Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost za ztráty a škody způsobené účastníkům závodů třetí osobou ani za škody způsobené účastníky třetím osobám.

Závod se koná za každého počasí.

Na závodě bude zajištěna zdravotnická služba.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu či změny v rozdělení kategorií. Aktuální informace lze nalézt na webových stránkách závodu.

 

Kontakty a informace

Petr Šulc, tel.: 730803102

OS Bike & Ski Bakajda
Husova 287
294 01 Bakov nad Jizerou

www.poharbakova.cz, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript